Mindfulness träning är förebyggande för stress och bygger också en inre styrka så att framtida stressorer har mindre inverkan på vår lycka och det fysiska välbefinnandet. Regelbunden mindfulness träning gör att:

1. Du blir mer medveten om dina tankar. Du kan då gå tillbaka från dem, inte ta dem så bokstavligt och släppa taget om dem. På så sätt startar inte din stressrespons i första hand.

2. Du tränar på att stanna upp och pausa när något oförberedd händer. Det gör att du kan hinna tänka till innan du agerar automatisk och omedelbart på en situation. I stället har du ett ögonblick att pausa och använd sedan ditt "kloka sinne" för att komma fram till den bästa lösningen.

3. Mindfulness hjälper dig att gå från att ”göra" till att ”vara". När du är kopplas lugn och ro systemet i kroppen in och du kan slappna av, medan i ett sinnestillstånd av ”görande” är förknippat med handling och stressresponsen.

4. Du är mer medveten och känslig för kroppens behov. Du kan märka smärtor, trötthet, hunger m.m tidigare och kan då vidta lämpliga åtgärder.

5. Du är mer medveten om dina egna och andras känslor. När din känslomässiga intelligens stiger, är du mindre benägna att komma i konflikt.

6. Din omsorg och medkänsla för dig själv och andra stiger. Det här medkännande sinnet lugnar dig och hämmar ditt stressrespons.

7. Mindfulness-träningen minskar aktiviteten i den del av din hjärna som kallas amygdala. Amygdala är centralt för att påverka ditt stressrespons, så effektivt minskar din bakgrundsnivå av stress.

8. Du fokusera bättre. Så du fullbordar ditt arbete mer effektivt, du har en större känsla av välbefinnande, och detta minskar stressresponsen. Du är mer benägna att komma in i "zonen" eller "flödet" som det kallas i psykologi av Mihaly Csikszentmihalyi.

9. Du kan byta din inställning till stressen. Snarare än att bara se de negativa konsekvenserna av att känna stress, erbjuder mindfulness dig utrymme att tänka annorlunda om stressen själv. Att observera hur det ökade trycket hjälper till att stimulera dig har en positiv effekt på din kropp och sinne.

”Your worst enemy can not harm you as your own unguarded thoughts.”
Buddha