Enligt American Mindfulness Research Association (AMRA, 2018) hemsida har det under perioden 1980-2017 publicerats över 3500 forskningsartiklar kring mindfulness. Mindfulnessforskningen sträcker sig från att undersöka effekten av mindfulness på psykisk ohälsa i form av ångest, depression, stress och smärta, till neurovetenskap. Det finns mindfulnessforskning som tittar på mindfulness- behandlingars effekt på missbruk, åldrande, cancer, stroke och immunsystemet. En genomgång av forskningen på mindfulness effekt på den psykiska hälsan slår fast att mindfulness medför olika positiva psykologiska effekter, bland annat ökat subjektivt välbefinnande, reducerade psykologiska symptom av ångest, depression, känslomässig reaktivitet och ger förbättrad beteendereglering. Detta ligger i linje med vad Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) skriver på sin hemsida om mindfulness från 2015: "Mindfulness kan ge viss lindring av ångest, depression och smärta hos personer med olika slags hälsoproblem, men det går inte att avgöra hur metoden står sig mot specifika terapier. Meditationsprogram som bygger på mindfulness kan ge något mindre ångest, depression och smärta än ospecifika åtgärder som livsstilsrådgivning för personer med olika slags hälsoproblem".

”As you live deeper in the heart, the mirror gets cleaner and cleaner”
Rumi