Forskning har visat att självmedkänsla i medveten närvaro ökar emotionellt välbefinnande. Det ökar lycka, minskar ångest och depression, och kan till och med bidra till att upprätthålla hälsosamma livsstilsvanor som kost och motion. Att vara både uppmärksam och medkännande leder till ökad lätthet och välbefinnande i våra dagliga liv. En randomiserad kontrollerad studie av självmedkänsla i medveten närvaro (Mindful Self-Compassion) visade självmedkänsla, medkänsla för andra, mindfulness och livsupplevelse ökade signifikant och att minskade signifikant depression, ångest och stress minskade signifikant. Förbättringar var knutna till hur mycket en person utövade mindfulness och självmedkänsla i deras dagliga liv. För fullständig artikel, vänligen klicka här 

”Treat yourself as you would treat a good friend”
Kristine Neff