Avbokningsregler

Avbokningsregler och allmän information vid kurser och retreater

Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Vid avbokning på grund av sjukdom uppvisas läkarintyg, och 50 % av avgiften återbetalas. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar.

OBS! Vid retreater med utländska lärare gäller följande avbokningsregler: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person.

Avbokning av individuella behandlingar
Vid individuella konsultationer så som psykologisk behandling, handledning eller individuella mindfulness sessioner kan du avboka fram till 24 timmar innan bokad tid.

Vid avbokning senare än ovan angivet eller om du helt uteblir från passet utgår full betalning.