Curatio Mindfulness & Psykologi

ashild4 small

Curatio Mindfulness och Psykologi drivs av Åshild Haaheim

Åshild Haaheim Leg psykolog, specialist i kliniskpsykologi och lärare i mindfulness.. Hon är mindfulnessinstruktör och lärare i Mindful Self-Compassion (MSC). Under psykologistudierna på slutet av 90-talet kom hon i kontakt med meditation och yoga. 2006 gick hon sin första utbildning i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) med Jon Kabat-Zinn och Saki Santorelli. Sedan dess har hon deltagit i flera olika MBSR-utbildningar (Practicim 2008, TDI 2011) med lärarna från Center for Mindfulness i Massachusetts. Åshild är också utbildad i Mindful Self-Compassion (MSC) av bl a Christopher Germer och Christine Brähler (2014), Steven Hickman och Michelle Becker (2015). Samt gick MSC teacher träning i augusti 2015 med Kristin Neff, Christopher Germer, Michelle Becker, Steve Hickman och Dawn Mac Donald. Hon är utbildad i Interpersonell Mindfulness Program (IMP) med Florence Meleo-Meyer and Phyllis Hicks under våren 2017 och har arbeta med IMP sedan dess. Under 2016 skapade Åshild fördjupnings behandlingen Mindfulness och hållbart liv (MHL), för personer som var sjukskrivna och som behövde en längre rehabilitering för att komma tillbaka till arbetslivet.

Hon är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) med Mark Williams, Ferris Ubranowsky och Antonia Sumbundu. Under de senaste åtta åren har hon arbetat med MBSR och MBCT för patienter, och gett 8-veckors mindfulnesskurser för arbetslag och privatpersoner både inom landstinget och i privat regi. Hon har tidigare arbetar enskild med personer utifrån ett mindfulnessbaserat förhållningsätt i kombination med kognitiv beteende terapi (KBT) och Acceptans and Commitment Therapy (ACT). Under de senaste åren har MSC och IMP fått en större plast i hennes arbete.

"The present moment is the only moment available to us, and it is the door to all moments." 

-Thich Nhat Han