Mindfulness

Mindfulness översätts till medveten närvaro på svenska. Att vara "mindful" är ett förhållningssätt som uttrycker att vi är vakna och uppmärksamma på det som sker i nuet, med avsikt och utan att värdera eller döma. Jon Kabat-Zinn grundaren av Mindfulness baserad stress reduktion (MBSR) definierar mindfulness på följande sätt: Att vara uppmärksam på ett särskilt sätt... med avsikt, i ögonblicket och utan att värdera det.

ashild4 smallMånga människor upplever att livet rullar på, de har svårt att stanna upp och uppleva det som händer just nu. Vi har lätt för att "vara i huvudet" med våra tankar. Antingen planerar vi för framtiden eller oroar oss för den eller så sitter vi och grubbla över det förflutna.

Nuet är det ända vi har att arbeta med. Genom träning i medveten närvara kan vi öka våra stunder när vi är närvarande i nuet. Att vara i nuet är fortsättning för att kunna ta tag i problem. När vi är ur balans har vi alla våra reaktiva, automatiserade sätt att hantera problem. Genom att regelmässigt träna medveten närvaro ökar vi vår förmåga att se flera och mer flexibla lösningar på problem. Vi blir öppnare för det som händer och lär oss att förstå våra reaktioner bättre.

Medveten närvaro hjälper oss att bli mer medvetna om vår egen upplevelse av omvärlden, hur den påverkar oss och hur den inre upplevelsen är med och styr över våra liv och vårt beteende. Genom mindfulness träning kan vi få kontakt med vad vi behöver och hur vi vill leva våra liv, istället för att sitta fast i gamla beteendemönster. Jon Kabat-Zinn säger att "nuet är den enda tid vi har på oss för att leva, växa, känna och förändras". Genom att vara medvetna här och nu, och genom att acceptera det som inte går att förändras och se vad som går att förändra och få modet att göra detta, kan vi ta kloka beslut gällande hur vi vill leva våra liv.

Buddha was asked, "what have you gained from meditation?" He replied "Nothing! However, let me tell you what I have lost: Anger, anxiety, depression, insecurity, fear of old age and death."