Tjänster

Logo

 

 

Mindfulness kurser

Curatio erbjuder mindfulnesskurser på grundnivå, fortsättningsnivå och mindfulnessbaserad stress- reduktion (MBSR) för professionella. Sagt om mindfulnesskurserna av tidigare deltagare:

"Den har varit underbar, alla skulle få chansen att delta"
"Jag tycker kursen har varit fantastisk!"
"Tack för en jättebra och jätteviktig kurs. Jag har uppskattat den väldigt mycket!"

Psykologisk behandling

Åshild Haaheim erbjuder psykologisk behandling till individer och till par. Åshild är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), acceptans and commitment terapi (ACT) och olika mindfulness behandlingar. Åshild har en lång erfarenhet av att arbeta med människor som upplever stress- och utmattningsproblem, depressioner, ångest, långvarig smärta eller som är i kris.

Det som är viktig för Åshild är att se och bemöta dig där du är, förstå vad du bär med dig som påverkar dig och vad du kan behöva arbeta på för att skapa en bättre psykisk och fysisk hälsa. Åshild har en helhetsbild på hälsan där också den andliga delen är viktig.

Stresshanteringskurser för arbetslag

För arbetslag erbjuds stresshanteringskurser som bygger på mindfulness. Kursen syftar till att förebygga stress och ohälsa, den ger grupperna verktyg att hantera arbetet med ökad närvaro och mindre stress, ger gruppen ökad gemenskap. Kurserna anpassas efter arbetslagets behov och önskemål. Curatio har tidigare haft mindfulness baserad stresshanteringskurs för arbetslag bl.a. vid Jämtlands Läns Landsting, Birka folkhögskola, Yogashala och Föräldrakooperativet Solen. Referenser finns.

Handledning i mindfulness

För dig som har gått en instruktörsutbildning i mindfulness och önskar stöd i integreara mindfulness i ditt professionella arbeta. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Föreläsning och workshop

Curatio erbjuder föreläsningar, workshops om mindfulness och/eller stresshantering. Curatio har tidigare haft uppdrag bl.a. Mittuniversitetet, JLL, Elevhälsan, FörälderJämt, Birka folkhögskola, Yogashala, Föräldrakooperativet Solen, AB kontakt. Referenser finns.

Mindfulness retreat

Längtar du efter att få kontakt med dig själv och fylla batterierna? Önskar du fördjupa din mindfulness utövandet? Curatio erbjuder själv eller tillsammans med andra mindfulness lärare retreater, allt ifrån endagsretreater till längre retreater i vacker natur. Curatio arrangerar också utbildningsretreater med internationella mindfulness lärare, Ex. Mindful Self-Compassion och mindfulness.

"The present moment is the only moment available to us, and it is the door to all moments."

- Thich Nhat Han